Πότε ένα προϊόν θεωρείται Ποιοτικό;

Ποιότητα, έννοια πολυσυζητημένη που τη χρησιμοποιούμε καθημερινά. Αλήθεια πως μπορεί να οριστεί η ποιότητα;

Πως θα μπορούσε να ήταν το επόμενο πρόγραμμα Νέων Αγροτών;

Είναι αλήθεια πως στα προγράμματα των Νέων Αγροτών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) υπάρχουν αδικίες αλλά και αστοχίες.