Χωρίς ηλεκτρονική πλατφόρμα, δεν έχει πληρωμή Νέων Αγροτών…

Τον τελευταίο καιρό συζητάμε και αναμένουμε την ηλεκτρονική εφαρμογή για τα αιτήματα τροποποίησης αλλά κυρίως τα αιτήματα πληρωμής των σχεδίων βελτίωσης. Υπάρχει όμως άλλη μια μεγάλη εκκρεμότητα που αφορά πολλούς αγρότες και κτηνοτρόφους. Δυστυχώς δεν υπάρχει ακόμα ηλεκτρονική εφαρμογή στην σχετική πλατφόρμα για να πραγματοποιηθούν οι αιτήσεις πληρωμής – αποπληρωμής των ενταγμένων αγροτών και κτηνοτρόφων στο πρόγραμμα νέων αγροτών του 2016. Τέσσερα χρόνια μετά την προκήρυξη και ακόμα εκκρεμ...

Γενικά στοιχεία προκήρυξης Σχεδίων Βελτίωσης αρδευτικών συστημάτων

Βασικά σημεία της Υπουργικής Απόφασης για το μέτρο 4.1.2, που αφορά επενδύσεις σε αρδευτικά συστήματα.