Δύο λόγια για την εφαρμογή ΟΣΔΕ - πολύ σημαντικό το ΟΣΔΕ 2022!

Η κυβέρνηση καλώς ή κακώς αποφάσισε να κάνει την ψηφιακή μετάβαση. Αποφάσισε να φέρει τις δηλώσεις καλλιέργειας από ένα ιδιωτικό «νέφος», σε ένα κυβερνητικό «νέφος», όπως είναι αυτό του gov.gr.

2022: Η αρχή μιας παγκόσμιας επισιτιστικής κρίσης;

Το 2010 οι Ρώσοι είχαν προβλήματα με τις καλλιέργειες τους, λόγω παρατεταμένης ξηρασίας, μεταξύ όλων των προϊόντων, προβλήματα είχαν και με τα σιτηρά τους.