Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική – Πως αλλάζει το «τοπίο» πληρωμών

07 Νοεμβρίου 2022

Η Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) για τη χώρα μας είναι έτοιμη προς εφαρμογή από 1/1/2023, αφού μένουν τα τυπικά για να εγκριθεί και επίσημα από την Γενική Διεύθυνση Γεωργίας της Ευρωπαϊκής επιτροπής εντός των επόμενων εβδομάδων.

Ποιες είναι οι πιο ουσιαστικές αλλαγές;

Η πιο ουσιαστική αλλαγή είναι ότι καταργείται το λεγόμενο «Πρασίνισμα» (όπως συνηθίζεται να λέγεται μέχρι σήμερα) ως προς το κομμάτι των ενισχύσεων, ενώ οι υποχρεώσεις της προηγούμενης ΚΑΠ, ως προς την καλλιέργεια παραμένουν. Με απλά λόγια, χάνεται απευθείας το 30% της ενιαίας ενίσχυσης και για να το ανακτήσει αυτό κάποιος θα πρέπει να εφαρμόσει κάποιο ή κάποια από τα οικολογικά σχήματα, όπως αυτά αναφέρονται στο στρατηγικό σχέδιο. Στην πράξη, αυτό που βλέπουμε είναι πως δύσκολα μπορεί να ανακτηθεί το ποσοστό αυτό, εκτός και αν οι παραγωγοί παράγουν ή θα παράγουν βιολογικά προϊόντα (και θα πληρώνονται μετά την πιστοποίηση αυτών), οι οποίοι πάντως δεν είναι και η πλειοψηφία.

Κάθε χρόνο από τον Πυλώνα Ι οι άμεσες ενισχύσεις φθάνουν το ποσό του 1,9 δισ. ευρώ. Η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας στην ΚΑΠ ορίζει πως το 25% των πόρων (460 εκατ. € περίπου) θα πρέπει να οδηγείται προς τα οικολογικά σχήματα (eco-schemes).

Επίσης θα δούμε τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης να συγκλίνουν προς τις παρακάτω μέσες τιμές:

Αρόσιμα 21,5€ - Δενδρώδεις 27€ - Βοσκότοποι 17,6€

* Είναι πολύ πιθανό τα πρώτα δύο χρόνια να δούμε λίγο υψηλότερες τιμές στη βασική ενίσχυση από χρήματα που θα περισσέψουν από τη μη εφαρμογή ορισμένων οικολογικών σχημάτων.

Εδώ να σημειωθεί πως μέχρι το 2026 όλα τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης θα συγκλίνουν προς τις παραπάνω τιμές, είτε αυτά που κατέχουν οι παραγωγοί είναι πολύ υψηλά, είτε πολύ χαμηλά.

Επιπλέον, οι έλεγχοι καλλιεργειών αυστηροποιούνται. Η δορυφορική παρακολούθηση των καλλιεργειών γίνεται πιο εντατική, ενώ όλοι οι παραγωγοί θα μπορούν να ελεγχθούν πλέον αν και κατά πόσο καλλιέργησαν ότι τελικά δήλωσαν στις ετήσιες δηλώσεις καλλιέργειας τους.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι καλό είναι να ενημερώνονται για όλα τα παραπάνω από τους συνεργάτες τους γιατί θα βρεθούν προ εκπλήξεων.

 

Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας - MBA,

Σύμβουλος Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας


Τελευταία άρθρα