Πρόταση έγκρισης όλων των επιλαχόντων στα σχέδια βελτίωσης

02 Απριλίου 2020

Όπως φαίνεται η κρίση του κορονοϊού χτυπά άμεσα και την Ελληνική γεωργία. προϊόντα μένουν αδιάθετα, ενώ επενδύσεις που είχαν προγραμματιστεί να γίνουν μέσω των σχεδίων βελτίωσης μένουν απραγματοποίητες λόγω ανασφάλειας, αλλά και μη δυνατότητας επικοινωνίας με τις τράπεζες για τη σύναψη σχετικών δανείων.

Είναι προφανές πως το ποσοστό υλοποίησης των σχεδίων βελτίωσης θα μειωθεί λόγω της πανδημίας. Βασικοί λόγοι που θα προκαλέσουν την μείωση αυτή είναι οι παρακάτω:

1. Ανασφάλεια παραγωγών να επενδύσουν, μετά το παγκόσμιο οικονομικό σοκ που εξελίσσεται αυτή τη στιγμή λόγω της πανδημίας COVID-19

2. Πιθανή αύξηση και αυστηροποίηση κριτηρίων χρηματοδότησης μέσω των ελληνικών τραπεζών, αφού η κρίση αυτή θα δημιουργήσει έμμεσα και άμεσα κρίση και στις ελληνικές τράπεζες. Οι τράπεζες θα κληθούν να χρηματοδοτήσουν πολλούς τομείς της πληγείσας ελληνικής οικονομίας, όπως για παράδειγμα είναι ο τουρισμός.

3. Το οικονομικό πλήγμα που δέχονται αρκετοί τομείς της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας θα δημιουργήσει έλλειμμα ρευστότητας σε γεωργούς και κτηνοτρόφους. Πολλοί από αυτούς που ήδη έχουν εγκριθεί στα σχέδια βελτίωσης θα αδυνατούν πλέον να τα υλοποιήσουν όπως αρχικά τα υπέβαλαν. Στις περιπτώσεις αυτές θα μπορούσαν άμεσα, να γίνουν τροποποιήσεις για λόγους ανωτέρας βίας (πανδημία Covid-19), έτσι ώστε να αφαιρέσουν επενδύσεις που αδυνατούν να υλοποιήσουν και να περισσέψουν επιπλέον πόροι προς διάθεση στους επιλαχόντες.

Η ελληνική γεωργία και κτηνοτροφία συνεχίζουν ασταμάτητες τη λειτουργία τους τις μέρες αυτές, παρά τις σημαντικές απώλειες σε πολλούς τομείς λόγω μείωσης ζήτησης και επομένως διάθεσης προϊόντων. Η ενίσχυση των κλάδων της γεωργίας και κτηνοτροφίας μέσω επενδυτικών προγραμμάτων όπως είναι τα σχέδια βελτίωσης ή λοιπών προγραμμάτων (νέων αγροτών, βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, κλπ) θα αποτελέσουν ένεση ρευστότητας στους ίδιους τους γεωργούς και κτηνοτρόφους αλλά και σε όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίες που συνεργάζονται με αυτούς στις δύσκολες μέρες αυτές.

Περουλάκης Γιάννης
Γεωπόνος, MBA - Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Λάρισα, 2410551326
www.infoagro.gr


Τελευταία άρθρα