Αγορά γης με επιδότηση επιτοκίου 70% ή 100%, αυξάνεται το ενδιαφέρον!

10 Ιουνίου 2020

Τελευταία παρατηρείται αύξηση του ενδιαφέροντος των αγροτών για τη χρήση του νόμου 2520/97, σχετικά με την αγορά γης. 

Ο νόμος αυτός τους δίνει το δικαίωμα στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να αγοράσουν γη με δανεισμό, με πολύ χαμηλά επιτόκια. Για τις πεδινές περιοχές η επιδότηση επιτοκίου είναι 70%, ενώ στις ημιορεινές ή ορεινές περιοχές η επιδότηση επιτοκίου είναι 100%. Στην πρώτη περίπτωση (πεδινές περιοχές) το πραγματικό επιτόκιο δανεισμού σε σημερινές τιμές κατεβαίνει στο 2,2% περίπου, ενώ στη δεύτερη περίπτωση αυτό είναι 0% ! 

Η αξία του δανείου που επιδοτείται συνήθως είναι λίγο μικρότερη από την αντικειμενική αξία του αγροτεμαχίου (όχι την εμπορική αξία) ενώ για να κριθεί κάποιος δικαιούχος θα πρέπει να είναι αγρότης ή νεοεισερχόμενος αγρότης και να μην έχει κλείσει τα 40 έτη. 

Θα πρέπει να εξετάσει σοβαρά κάποιος αγρότης τη χρήση του νόμου αυτού, γιατί η δόση που προκύπτει, πολλές φορές «αγγίζει» την αξία ενοικίου του αγροτεμαχίου. 

Το εν λόγω πρόγραμμα χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και είναι διαθέσιμο για τους αγρότες όλο το χρόνο. 

Περουλάκης Γιάννης
Γεωπόνος με ειδίκευση στην Αγροτική Οικονομία, MBA 
Λάρισα, 2410551326