Μονοετείς ή πολυετείς;


Διακοπές και ο χρόνος για περιήγηση στα Socia Media και γενικότερα στο internet περισσότερος.

Ερωτήματα φίλων αναφέρονται ως προς το είδος καλλιεργειών με το οποίο πρέπει κάποιος να ασχοληθεί. Μονοετείς ή πολυετείς; 

Αν θέλουμε να αναλύσουμε το παραπάνω ερώτημα, ένα από τα βασικά μεγέθη, το οποίο είναι και δύσκολα συγκρίσιμο, είναι το κέρδος. Δεν μπορεί κάποιος να αναφερθεί στο κέρδος εύκολα γιατί το κέρδος είναι πολυπαραγοντικός συντελεστής. 

Στις μονοετείς καλλιέργειες υπολογίζουμε έσοδα - ἐξοδα και καταλήγουμε στο κέρδος. 

Με τις πολυετείς καλλιέργειες συμβαίνει το ίδιο; ΟΧΙ

Θα αναφέρω ενδεικτικά δύο παράγοντες που υφίστανται αλλά σίγουρα ελάχιστοι παραγωγοί υπολογίζουν, ώστε να υπολογίσουν τα πραγματικά τους κέρδη και τελικά να αποφασίσουν με τι θα ασχοληθούν.

Α. Στις πολυετείς καλλιέργειες δημιουργούμε κεφάλαιο... Με απλά λόγια, αξίζει να δει κάποιος τι αξία έχει ένα αγροτεμάχιο που είναι χέρσο σε σχέση με το ίδιο αγροτεμάχιο που αυτή τη φορά θα έχει μέσα δενδρώδεις καλλιέργειες μέσα. Το αγροτεμάχιο με τις δενδρώδεις καλλιέργειες έχει μεγαλύτερη εμπορική αλλά και αντικειμενική αξία. 

B. Επίσης, στις μόνιμες φυτείες πρέπει να υπολογίζει ο παραγωγός αποσβέσεις (σύμφωνα με την διάρκεια παραγωγικής ζωής αυτής). Για παράδειγμα αν κάποιος παραγωγός έκανε έξοδα εγκατάστασής 15000 ευρώ για για δενδρώδη φυτεία και αυτή έχει διάρκεια παραγωγικής ζωής 15 χρόνια, τότε η αξία αυτής θα μειώνεται κάθε χρόνο 1000 ευρώ (υπολογίζονται και κάποιοι άλλοι παράγοντες όπως πχ η αξία του ξύλου στο τέλος της παραγωγικής ζωής, αλλά δε θέλω να γίνω περισσότερο κουραστικός)

Συμπερασματικά θα έλεγα πως η κουβέντα είναι μεγάλη και σίγουρα δε μπορεί κάποιος να συγκρίνει εύκολα παραγωγές από μονοετείς και πολυετείς καλλιέργειες. 

Περουλάκης Γιάννης
Γεωπόνος, MBA - Μελετητής
Λάρισα, 2410551326

Επικοινώνησε μέσω Facebook!

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Μέτρο 6.3 (14.000€) - Παραδείγματα εκμεταλλεύσεων που μπορούν να ενταχθούν

Συζητούν αποχώρηση από το πρόγραμμα βιολογικής, ενώ με προβλήματα πληρώνεται και η απονιτροποίηση!

Φαίνεται πως δε θα μειωθούν έως τα 28€, τα δικαιώματα στην επόμενη ΚΑΠ. Από τι θα εξαρτηθεί η μείωση των δικαιωμάτων;

ΝΕΑ ΚΑΠ: Μειώνονται οι άμεσες ενισχύσεις άνω των 60,000€ - ανώτατο όριο στις 100,000€ ανά εκμετάλλευση

Νιτρορύπανση - Βιολογικά: Πληρωμή μέχρι τέλος Νοεμβρίου για όσους δεν έχουν θέμα με Δασικά

Νέα ΚΑΠ και ενημέρωση: Νέο αντικείμενο στην εταιρεία μας!