14χίλιαρο: σε αναμονή για την προκήρυξη - Βασικά σημεία!


Βγήκε το θεσμικό πλαίσιο για το 14χίλιαρο (υπομέτρο 6.3) αυτό όμως δε σημαίνει ότι τρέχει το μέτρο κιόλας. Για να συμβεί αυτό πρέπει να βγει και η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, κάτι που δεν έχει συμβεί ακόμα και δε ξέρουμε πότε θα συμβεί.
Ας δούμε μερικά βασικά σημεία του θεσμικού πλαισίου επιγραμματικά:

Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση επιγραμματικά (βασικά σημεία);

1. Αίτηση μπορούν να κάνουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν υπερβεί το 61ο έτος της ηλικίας τους.
2. Ειναι μόνιμοι κάτοικοι δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων μικρότερων από 5000 κατοίκους.
3. Έχουν κάνει δήλωση ΟΣΔΕ το 2018
4. Είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες (όχι νεοεισερχόμενοι).
*Με τη παράμετρο αυτή εξαιρούνται οι ετεροεπαγγελματίες και όσοι δεν είναι ασφαλισμένοι ως αγρότες, έτσι ώστε να μπορέσουν να λάβουν και τη σχετική βεβαίωση)
5. Έχουν ατομικό αγροτικό εισόδημα με μέσο όρο τριετίας από 0,01 ευρώ έως και 3.000 ευρώ και συνολικό οικογενειακό εισόδημα με μέσο όρο τριετίας (υποψηφίου, συζύγου και ανηλίκων τέκνων από όλες τις πηγές) έως και 15.000 ευρώ.

Ποιοι ΔΕΝ μπορούν να αιτηθούν (βασικά σημεία);

1. Τα Νομικά πρόσωπα.
2. Όσοι είναι νέοι αγρότες και έχουν υπάρξει νέοι αγρότες στο παρελθόν
4. Όσοι έχουν σύζυγο που είναι είτε επαγγελματίας αγρότης εγγεγραμμένος στο ΜΑΑΕ ή έχει τις προϋποθέσεις για να οριστεί ως επαγγελματίας αγρότης από το ΜΑΑΕ, εξαιρουμένων των συζύγων των επαγγελματιών αγροτών στο τομέα της αλιείας.
5. Όσοι έχουν σύζυγο που έχει υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης κατά το έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης στο υπομέτρο 6.3.
6. Όσοι είναι σπουδάστριες – σπουδαστές ή φοιτήτριες – φοιτητές από την έναρξη της φοίτησης έως τη συμπλήρωση του αριθμού των προβλεπόμενων ετών φοίτησης για κάθε σχολή.
7. Όσοι λαμβάνουν συντάξεις αναπηρίας ή/και επιδόματα αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας ίσο ή μεγαλύτερο του 67% και κρίνονται από τον αρμόδιο φορέα (ΚΕΠΑ) ως μη ικανοί προς εργασία (βιοποριστικό επάγγελμα).
8. Όσοι δεν έχουν τις προϋποθέσεις να οριστούν ως επαγγελματίες αγρότες στο ΜΑΑE, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν κάθε φορά.
9. Όσοι δεν συγκεντρώνουν την ελάχιστη συνολική βαθμολογία που αποφασίζεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΑΑ 2014-2020.

Οικονομική στήριξη
Το ποσό στήριξης είναι ίσο με 14.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο και δε συνδέεται με το ύψος των δαπανών.

Παρατηρήσεις: 
Α) Το ποσό αυτό των 14.000€, όπως και το πριμ νέων αγροτών αλλά και όλων των ποσών που προκύπτουν από τον Πυλώνα Β της ΚΑΠ, δεν φορολογείται. 

Β) Δεν έχει εκδοθεί ακόμα η σχετική πρόσκληση για να δούμε τα ακριβή κριτήρια βαθμολογίας.

Γ) Μπορεί να περάσει αρκετός καιρό για να ξεκινήσουν οι σχετικές αιτήσεις γιατί δεν έχει βγει η σχετική πρόσκληση και αντίστοιχα πρέπει να ετοιμαστεί και το σχετικό πληροφοριακό σύστημα.

Περουλάκης Γιάννης
Γεωπόνος, MBA - Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Λάρισα, 2410551326


Επικοινώνησε μέσω Facebook!

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Οι εισφορές υπέρ ΕΛΓΑ είναι δείκτης οικονομικού μεγέθους μίας εκμετάλλευσης;

Για τα σχέδια βελτίωσης, τους επιλαχόντες και τα επιπλέον ποσά...