Σύντομα η προκήρυξη για τις αυτόχθονες φυλές


Θέμα ημερών, είναι να ανακοινωθεί από το ΥπΑΑΤ η προκήρυξη για το Μέτρο «Διατήρηση απειλούμενων αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων» του ΠΑΑ 2014-2020. Η Δράση έχει ως στόχο τη στήριξη των κτηνοτρόφων που εκτρέφουν απειλούμενες αυτόχθονες φυλές αγροτικών ζώων.
Οι δικαιούχοι δεσμεύονται για τη διατήρηση ή αύξηση του αριθμού των επιλέξιμων ζώων για μία πενταετία.

Οι ενισχύσεις αποζημιώνουν τους δικαιούχους για το διαφυγόν εισόδημα ανά ΜΜΖ διατηρούμενης αυτόχθονης φυλής, ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που ελήφθησαν, ως ακολούθως:

Θηλυκά βοοειδή ηλικίας άνω των έξι (6) μηνών = 333 ευρώ/ΜΖΚ/έτος
Θηλυκά αιγοπρόβατα ηλικίας άνω του ενός (1) έτους = 232 ευρώ/ΜΖΚ/έτος
Χοιρομητέρες = 215 ευρώ/ΜΖΚ/έτος
Αρσενικά και θηλυκά ιπποειδή άνω των έξι (6) μηνών = 350 ευρώ/ΜΖΚ/έτος

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι πρέπει:
  • Να είναι κάτοχοι αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων που απειλούνται με εξαφάνιση
  • Να εκτρέφουν ζώα των απειλούμενων φυλών στις συγκεκριμένες περιοχές κατανομής
  • Να εκτρέφουν ζώα εγγεγραμμένα στο γενεαλογικό βιβλίο της φυλής στην οποία τα ζώα ανήκουν. 
Τα γενεαλογικά βιβλία τηρούνται στα αρμόδια Κέντρα Γενετικής Βελτίωσης Ζώων υπό την εποπτεία της Δ/νσης Εισροών Ζωικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

www.agrotypos.gr 

* όσοι θέλετε να λαμβάνετε τα σημαντικότερα άρθρα μας με email πατήστε εδώ

Επικοινώνησε μέσω Facebook!

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Γιατί θα υλοποιηθούν λιγότερα σχέδια βελτίωσης σε σχέση με τη προηγούμενη προκήρυξη;

Ηλεκτρικοί Ελκυστήρες: Που βρισκόμαστε σήμερα; Πόσο κοντά είναι η τεχνολογία αυτή;

Για τα σχέδια βελτίωσης, τους επιλαχόντες και τα επιπλέον ποσά...