Αλλάζουν ταχύτητα οι πληρωμές πλέον...


Φαίνεται πως οι πληρωμές πλέον θα έχουν ταχύτατες ροές στα φιλοπεριβαλλοντικά και μη προγράμματα. 
Απόδειξη αυτού ήταν η πληρωμή των παραγωγών που εντάχθηκαν πρόσφατα στη βιολογική γεωργία. Οι παραγωγοί αυτοί εντάχθηκαν το 2017 και πληρώθηκαν ήδη το 70% του ποσού που δικαιούνται, ενώ μέχρι τον Ιούνιο θα πληρωθεί και το υπόλοιπο 30%. 

Το ίδιο θα συμβαίνει και με όλα τα προγράμματα που έχουν να κάνουν με στρεμματική ενίσχυση, διαφορετικά πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα βαραίνουν τη χώρα μας. Τα διαστήματα πληρωμών θα είναι αυστηρά πλέον από 1 Δεκεμβρίου μέχρι και 30 Ιουνίου κάθε έτους. 

Από τα παραπάνω συμπεραίνει κανείς πως αν οι παραγωγοί που αιτηθούν ένταξη τους στο πρόγραμμα μείωσης νιτρικών, θα πληρωθούν με βάσει το ΟΣΔΕ του 2018, εντός του 2018 ή το αργότερο μέχρι τον Ιούνιο του 2019 αν καθυστερήσει η διαδικασία αιτήσεων. Η πληρωμή αυτή μπορεί να αφορά προκαταβολή ή και εξόφληση όλου του ποσού.

Φαίνεται πως αλλάζει το τοπίο πλέον στις πληρωμές και αυτές θα γίνονται πολύ πιο γρήγορα σε σχέση με ότι είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια με τα αντίστοιχα προγράμματα. 

Περουλάκης Γιάννης
Γεωπόνος, MBA - Μελετητής
Λάρισα, 2410551326

Επικοινώνησε μέσω Facebook!

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Μέτρο 6.3 (14.000€) - Παραδείγματα εκμεταλλεύσεων που μπορούν να ενταχθούν

Συζητούν αποχώρηση από το πρόγραμμα βιολογικής, ενώ με προβλήματα πληρώνεται και η απονιτροποίηση!

Φαίνεται πως δε θα μειωθούν έως τα 28€, τα δικαιώματα στην επόμενη ΚΑΠ. Από τι θα εξαρτηθεί η μείωση των δικαιωμάτων;

ΝΕΑ ΚΑΠ: Μειώνονται οι άμεσες ενισχύσεις άνω των 60,000€ - ανώτατο όριο στις 100,000€ ανά εκμετάλλευση

Νιτρορύπανση - Βιολογικά: Πληρωμή μέχρι τέλος Νοεμβρίου για όσους δεν έχουν θέμα με Δασικά

Νέα ΚΑΠ και ενημέρωση: Νέο αντικείμενο στην εταιρεία μας!