Μπορούν να "πουλήσουν" τα τοπικά-παραδοσιακά προϊόντα τελικά;


Σε συνέχεια του προηγούμενου άρθρου (το οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ) τα τοπικά και παραδοσιακά προϊόντα είναι μοναδικά σε ότι αφορά τα οργανοληπτικά τους χαρακτηριστικά,
συνδέονται ισχυρά με την κοινωνία μέσω της καθημερινότητας αλλά και μέσω ειδικών περιστάσεων όπως Χριστούγεννα, Πάσχα, Σαρακοστή κ.α. Το πρώτο ερώτημα που τέθηκε από το προηγούμενο άρθρο είναι αν θα μπορούσαν αυτά τα προϊόντα να αποτελέσουν παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης για τις περιοχές παραγωγής.

Το θέμα θα εξετασθεί από την πλευρά του καταναλωτή καθώς κάθε προϊόν δημιουργείται με σκοπό να καλύψει συγκεκριμένες ανάγκες. Αν δεν υπάρχουν οι ανάγκες αυτές δεν υφίσταται η έννοια του προϊόντος. Οι καταναλωτικές ανάγκες είναι αυτές που μετέπειτα θα καθορίσουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις στην αλυσίδα διάθεσης των προϊόντων.

Ας δούμε ποιοι παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν την καταναλωτική συμπεριφορά:

Καλή καταναλωτική συμπεριφορά: Γενικά οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν τα τοπικά και παραδοσιακά προϊόντα με μια πολύ θετική στάση. Σε αντίθεση με τα βιολογικά τρόφιμα, όπου οι καταναλωτές έχουν την πεποίθηση ότι είναι πιο άσχημα εξωτερικά και πιο ακριβά αλλά καλύτερης ποιότητας από τα αντίστοιχα συμβατικά (αν και επιδέχονται αμφισβήτησης σε πολλές περιπτώσεις ως προς την αυθεντικότητα της πιστοποίησης τους), για τα τοπικά και παραδοσιακά προϊόντα αυτό δεν ισχύει. Ειδικά για τα άτομα των Ανατολικών Ευρωπαϊκών Χωρών και των Βαλκανίων φαίνεται πως ο παράγοντας της ποιότητας είναι σημαντικότερος σε σύγκριση με τον παράγοντα του κόστους.

Υγεία - Ασφάλεια: Όσο ο αριθμός του αστικού πληθυσμού αυξάνεται, υπάρχει μια συνεχόμενη άνοδος των ζητημάτων που αφορούν τη δημόσια υγεία. Ένα προϊόν το οποίο είναι απλά τυλιγμένο σε μια κόλλα χαρτί ή είναι κρεμασμένο και ο ιδιοκτήτης το κόβει εκείνη την ώρα με γυμνά χέρια, δεν αποτελεί την ιδανική για τον αστικό πληθυσμό. Τα μέτρα υγιεινής και δημόσιας ασφάλειας έχουν αυξηθεί, και πολλές φορές η αγορά απαιτεί στα τρόφιμα να υπάρχουν και οι σχετικές πιστοποιήσεις. 

Κόστος: Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, ο παράγοντας του κόστους έρχεται σε άμεση συσχέτιση με την ποιότητα. Και επειδή ο όρος ποιότητα είναι αρκετά συγκεχυμένος, για την συγκεκριμένη περίπτωση "ποιότητα" εννοούμε: όλα εκείνα τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά που θα αποδώσουν στον καταναλωτή το σύνολο των αισθήσεων (γεύση, άρωμα, όψη, αφή, σκληρότητα, λιπαρότητα κ.α.) που αυτός επιθυμεί. Επίσης, να προστεθεί ότι ένα προϊόν που χαρακτηρίζεται οικονομικά ασύμφορο για τους καταναλωτές μιας περιοχής μπορεί να είναι οικονομικά ωφέλιμο για καταναλωτές μια άλλης περιοχής. 

Καινοτομία: Νέοι τύποι συσκευασιών, καινοτόμα προϊόντα όπως είναι τα λειτουργικά τρόφιμα, για παράδειγμα τα προϊόντα με χαμηλά λιπαρά, με λιγότερη ποσότητα σε αλάτι είναι μερικές από τις καινοτομίες που συναντάμε στα σημερινά προϊόντα. Σε ότι αφορά τα τοπικά και παραδοσιακά προϊόντα ο βαθμός καινοτομίας είναι αρεστός μέχρι το σημείο οπού η αποτυπωμένη έκδοση του προϊόντος στο μυαλό του καταναλωτή δεν αλλοιώνεται. Διότι από ένα σημείο και μετά χάνεται αυτή ο χαρακτήρας του παραδοσιακού.

Επιρροή: Η επιρροή από το κοντινό περιβάλλον είναι ισχυρότερη σε σχέση με μια διαφημιστική καμπανιά. Τα προϊόντα αυτά είναι αποτυπωμένα στις συνειδήσεις των καταναλωτών. Επιπλέον ανάλογα με το φύλλο φαίνεται πως οι άντρες που δοκιμάζουν ένα προϊόν έχουν αυξημένες πιθανότητες να προβούν στην αγορά αυτού, σε αντίθεση με τις γυναίκες που επιθυμούν να μην έχουν μια άμεση επαφή με το προϊόν αλλά δηλώνουν ότι επεξεργάζονται μέσω της όψης τον βαθμό απόλαυσης του συγκεκριμένου προϊόντος. Σε ότι αφορά τις διαφημιστικές καμπάνιες και γενικά την προώθηση, τα τοπικά και παραδοσιακά προϊόντα παρουσιάζουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα.Το πλεονέκτημα αυτό έγκειται στο ότι εκτός από την υψηλή τους ποιότητα, συνήθως συνοδεύονται και από μια "ιστορία", γεγονός που ‘‘ολοκληρώνει’’ την άποψη για το προϊόν. Η δημιουργία της "ιστορίας" στα παραδοσιακά προϊόντα από τους μαρκετίστες είναι πολύ πιο εύκολη σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο προϊόν. 

Διαθεσιμότητα: Οι καταναλωτές δηλώνουν δυσκολία στο να βρουν και να αγοράσουν τα συγκεκριμένα προϊόντα καθώς τις περισσότερες φορές πρέπει να απευθυνθούν σε εξειδικευμένα καταστήματα, κάτι που είναι πολύ πιεστικό από άποψη χρόνου σε μια πολύ απαιτητική καθημερινότητα. Η αλήθεια όμως είναι ότι πολλά από τα supermarkets έχουν τοπικά και παραδοσιακά προϊόντα, που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς και για αυτό και πολύ συχνά περνούν απαρατήρητα.

Αν ληφθούν σοβαρά υπ’ όψιν οι παραπάνω παράγοντες, ίσως μια μικρή εταιρεία καταφέρει να αυξήσει σημαντικά τις ποσότητες που θα διαθέσει τελικά στην αγορά. Αναφέρονται ξανά μερικά προϊόντα που πραγματικά άλλαξαν τις τοπικές κοινωνίες όπως: μήλα Ζαγοράς, μαστίχα Χίου, κρόκος Κοζάνης. βουβαλίσιο κρέας Κερκίνης 

Είναι κατάλληλα τα προϊόντα αυτά για εξαγωγές;

Όπως αποκαλύπτουν οι διμερείς συμφωνίες της Ευρώπης με άλλες ηπείρους όπως Αμερική Καναδάς Αυστραλία και μια από τις πιο πρόσφατες συμφωνίες με την Ιαπωνία (Ιούλιος 2017), που έχουν ως κύριο σκοπό την ελάφρυνση των δασμών, τα προϊόντα αυτά μπορούν να αποτελέσουν άριστα εξαγώγιμα προϊόντα. Όπως αναφέρθηκε και πριν έχουν ποιότητα, έχουν "ιστορία" και για αυτό αξίζει κάποιος να δοκιμάσει την συγκεκριμένη εμπειρία.

Μεγάλη όμως προσοχή χρειάζεται σε ότι αφορά στην προσαρμογή των προϊόντων στις νέες αγορές. Για παράδειγμα, τα Κινέζικα εστιατόρια στη χώρα μας, δεν είναι ίδια σε Ελλάδα και Κίνα αλλά είναι προσαρμοσμένα σε μια πιο ελληνική φιλοσοφία έτσι και τα προϊόντα αυτά θα πρέπει να προσαρμόζονται στις εκάστοτε ανάγκες.

Ένα μεγάλο ερωτηματικό για κάθε τέτοια εταιρεία είναι ο τρόπος διάθεσης των προϊόντων της. Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές προτάσεις από την απευθείας διάθεση, από τη διάθεση μέσω πωλητών, μέσω χονδρικού εμπορίου, μέσω eshops, κλπ. Ο παράγοντας που εξετάζεται σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις, είναι αυτός που έχει να κάνει με το κόστος, την αποτελεσματικότητα και το τελικό όφελος προς τον ίδιο τον επιχειρηματία.

Κυργιάκος Λεωνίδας - Γεωπόνος,ΠΘ

Περουλάκης Ιωάννης - Γεωπόνος, ΜΒΑ - Μελετητής
Λάρισα, 2410551326Επικοινώνησε μέσω Facebook!

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Οι εισφορές υπέρ ΕΛΓΑ είναι δείκτης οικονομικού μεγέθους μίας εκμετάλλευσης;

Για τα σχέδια βελτίωσης, τους επιλαχόντες και τα επιπλέον ποσά...

Ποια γεωργικά προϊόντα μπορεί να έχουν ζήτηση στην μετά κορονοϊό εποχή;