Η γεωργία ως μια επιχείρηση που μεταλλάσσεται...


Η πτώση της μικρής οικογενειακής αγροτικής επιχείρησης και η ανατολή των μεγάλων γεωργικών εκμεταλλεύσεων έρχεται σιγά σιγά και στη χώρα μας (αν δεν έχει έρθει ήδη...)

Πάντως, τα ίδια ζητήματα που απασχολούσαν τους αγρότες τον περασμένο αιώνα, συνεχίζουν να απασχολούν το μεγαλύτερο μέρος τους και τον 21ο αιώνα. Τα πιο σημαντικά από αυτά έχουν να κάνουν με την παραγωγή. Είναι αλήθεια ότι συνεχώς εμφανίζονται βελτιώσεις και καινοτομίες στο τεχνολογικό κομμάτι της γεωργίας, από τα αγροτικά μηχανήματα, ως τη βελτίωση των σπόρων, τα λιπάσματα και την αποτελεσματική αντιμετώπιση εχθρών και παθογόνων. Και όλα αυτά κατέστησαν τους γεωργούς πιο επιτυχημένους στην παραγωγική διαδικασία μεν, αλλά στο οικονομικό - εμπορικό κομμάτι δεν ισχύει το ίδιο.

Οι αγρότες, γενικά προσπάθησαν και τα κατάφεραν ως ένα σημείο να κρατήσουν την οικονομία σε ένα επίπεδο αφού κατάφεραν και αύξησαν την παραγωγή τους. Η προσπάθεια τους όμως αυτή, οδήγησε την παραγωγή σε ασφυκτικά επίπεδα με τα γνωστά προβλήματα διάθεσης σε πολλά προϊόντα. 

Η Αύξηση της Αγροτικής Επιχείρησης

Όπως μια βιομηχανική επιχείρηση, θέλοντας να αυξήσει τα κέρδη της θα προσπαθήσει να μεγαλώσει και να γίνει πιο αποτελεσματική, έτσι και πολλοί αγρότες προσπαθούν να αυξήσουν την παραγωγικότητα τους, μειώνοντας ταυτόχρονα το κόστος παραγωγής. Η γεωργία, θα μπορούσαμε να πούμε, ότι έχει γίνει αγροτική βιομηχανία, όρος που αντανακλά την πραγματική εικόνα πολλών αγροτικών επιχειρήσεων στην οικονομία μας. Έτσι στον όρο αγροτική επιχείρηση, συμπεριλαμβάνονται πολλές δομές: από μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις ως μεγάλες πολυεθνικές που κατέχουν τεράστιες εκτάσεις γης για την παραγωγή αγαθών και υλικών για τους αγρότες.

Η Επίδραση της «Μεγάλης Γεωργίας»

Η αγροτική επιχείρηση αρχικά, στα τέλη του 20ου αιώνα, σήμαινε, για την Αμερική, λιγότερες, αλλά μεγαλύτερες γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Πολλές φορές, αυτές οι εκμεταλλεύσεις διευθύνονταν από απόντες μετόχους και χρησιμοποιούσαν πιο πολλά μηχανήματα από τη γη που διέθεταν! Είναι χαρακτηριστικοί οι αριθμοί που ακολουθούν: 

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το 1940, υπήρχαν 6 εκατομμύρια αγροκτήματα, με μέση έκταση 67 εκτάρια το καθένα. Στα τέλη της δεκαετίας του 90, τα αγροκτήματα είχαν πέσει στα 2,2 εκατομμύρια από 190 εκτάρια το καθένα. Όλη αυτή η περίοδος, ήταν αρκετά σκληρή ομολογουμένως, για τους αγρότες, καθώς η εργασία στον τομέα της γεωργίας, έπεσε από τα 12,5 εκατομμύρια το 1930, στα μόλις 1,2 εκατομμύρια εργαζομένων το 1990, ενώ ταυτόχρονα ο συνολικός πληθυσμός των Ηνωμένων Πολιτειών είχε υπερδιπλασιαστεί.

Το 1900 η μισή εργασία, αφορούσε αγρότες και γεωργική απασχόληση, αλλά προς το τέλος του αιώνα φτάσαμε μόλις στο 2% απασχόλησης στον ίδιο τομέα. 

Σήμερα, οι προβλέψεις παγκόσμια αναφέρουν πως σύντομα το 60% των αγροτών θα εργάζεται part time στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης. Θα απαιτείται δηλαδή άλλου είδους εργασία, για να υποστηριχθεί το αγροτικό εισόδημα. Ταυτόχρονα, το υψηλό κόστος των επενδύσεων σε γη και εξοπλισμό, καθιστά όλο και πιο δύσκολη την είσοδο στη γεωργία νέων ανθρώπων που θα θέλουν να ασχοληθούν με αυτή ως μιας full time απασχόληση.

Η οικογενειακή αγροτική επιχείρηση ανήκει στο παρελθόν 

Όπως δείχνουν τα παραπάνω ποσοστά, η παραδοσιακή οικογενειακή αγροτική επιχείρηση, έρχεται αντιμέτωπη με δυναμικές οικονομικές προκλήσεις. Θα μπορέσουν οι αγρότες να διατηρήσουν τις επιχειρήσεις τους βιώσιμες, κάτω από τα σημερινά δεδομένα ή θα πρέπει να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις; Υπάρχει τελικά χώρος για τι υπάρχουσες οικογενειακές επιχειρήσεις;
Περουλάκης Γιάννης
Γεωπόνος, MBA - Μελετητής
Λάρισα, 2410551326Επικοινώνησε μέσω Facebook!

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Γιατί θα υλοποιηθούν λιγότερα σχέδια βελτίωσης σε σχέση με τη προηγούμενη προκήρυξη;

Ηλεκτρικοί Ελκυστήρες: Που βρισκόμαστε σήμερα; Πόσο κοντά είναι η τεχνολογία αυτή;

Για τα σχέδια βελτίωσης, τους επιλαχόντες και τα επιπλέον ποσά...