Τυχεροί όσοι μπήκαν στα βιολογικά! Δικαιούχοι και στο νέο πρόγραμμα νιτρικών!Σύμφωνα με το ΦΕΚ το οποίο βγήκε στις 18/09/2017 και αφορά το νέο πρόγραμμα μείωσης νιτρικών φαίνεται πως όσοι μπήκαν στο πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας στην τελευταία προκήρυξη είναι "τυχεροί".
Αυτοί οι παραγωγοί μπορούν να εντάξουν τα ίδια αγροτεμάχια που μπήκαν στα βιολογικά (με μέγιστο ποσό τα 60€/στρ) ή και άλλα που δε μπήκαν στα βιολογικά, στο νέο πρόγραμμα μείωσης νιτρικών!

Αυτοί που θα αιτηθούν στο πρόγραμμα μείωσης νιτρικών, δεν θα μπορούν να αιτηθούν στο επόμενο πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας και ως εκ τούτου δε θα μπορούν να συμμετέχουν και στα δύο. 

Συγκεκριμένα το ΦΕΚ αναφέρει:

"Αποκλείονται από την ένταξη αγροτεμάχια, τα οποία:

α) εντάσσονται σε άλλες δράσεις των Μέτρων 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» και 11 «Βιολογική Γεωργία» του ΠΑΑ 2014-2020. Εξαίρεση αποτελούν τα αγροτεμάχια, τα οποία έχουν ενταχθεί με την αριθ. πρωτ. 130/5917/18.01.2017 (ΑΔΑ: 7ΑΖΚ4653ΠΓ- ΔΝΦ) προκηρυχθείσα πρόσκληση στο Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014-2020, τα οποία δύναται να συνδυαστούν με την ειδική δέσμευση Β «Αμειψισπορά» της δράσης 10.1.04 της παρούσας καθώς και τα αγροτεμάχια, τα οποία έχουν ενταχθεί με την αριθμ. 6769/26.06.2017 (ΑΔΑ: 65Ο94653ΠΓ-3Φ1) πρόσκληση στη δράση 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (Κομφούζιο)»"

Περουλάκης Γιάννης
Γεωπόνος, MBA - Μελετητής
Λάρισα, 2410551326

Επικοινώνησε μέσω Facebook!

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Οι εισφορές υπέρ ΕΛΓΑ είναι δείκτης οικονομικού μεγέθους μίας εκμετάλλευσης;

Για τα σχέδια βελτίωσης, τους επιλαχόντες και τα επιπλέον ποσά...

Ποια γεωργικά προϊόντα μπορεί να έχουν ζήτηση στην μετά κορονοϊό εποχή;