Σχέδια Βελτίωσης: Ποιες αλλαγές έγιναν στην επίσημη προδημοσίευση;


Αναφέρω κάποιες από τις βασικές αλλαγές που βγήκαν με την επίσημη προδημοσίευση σε σχέση με τις διαρροές στα μέσα:


ΟΣΔΕ 2017: Αρκεί μόνο η δήλωση ΟΣΔΕ του 2017 για να καταθέσει κάποιος Σχέδιο Βελτίωσης (όχι 2016 και 2017 όπως αναφερόταν)

Ποσοστά Επιδότησης: Άλλαξαν τα ποσοστά επιδότησης σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα

 Αύξηση ποσοστού επιδότησης: 

α) Εκτός από τους νέους του 2017, αυξημένο ποσοστό επιδότησης θα παίρνουν όλοι οι αγρότες κάτω των 41, καθώς επίσης και οι Νέοι Αγρότες του 2014 (έστω και αν σήμερα είναι μεγαλύτεροι από 41 έτη)
β) Αύξηση ποσοστών επιδότησης σε ορισμένες περιφέρειες όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα

Ανώτατα επιλέξιμα ποσά:

Διαμορφώθηκαν προς τα κάτω οι μέγιστες επιλέξιμες δαπάνες, όπως φαίνεται παρακάτω (μικροί αλλαγή πάντως γιατί λίγοι θα αγγίξουν τον μέγιστο προϋπολογισμό):

α) για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων έως τις 200.000 ευρώ. Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει: α) έως και τις 300.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την τελευταία Ενιαία Δήλωση 11 Εκμετάλλευσης, ανέρχεται τουλάχιστον στο 25 % του αιτούμενου προϋπολογισμού β) έως και τις 500.000 ευρώ στις περιπτώσεις επενδύσεων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ή θερμοκηπίων όλων των τύπων, με την προϋπόθεση ότι η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την τελευταία Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης, ανέρχεται τουλάχιστον στο 25 % του αιτούμενου προϋπολογισμού. 

β) για συλλογικές επενδύσεις έως τις 500.000 ευρώ. Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως και το 1.000.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης της ομάδας, ανέρχεται τουλάχιστον στο 25 % του αιτούμενου προϋπολογισμού. Σημειώνεται ότι ομάδες με λιγότερες από τρεις κλεισμένες χρήσεις δεν μπορούν να αιτηθούν προϋπολογισμό που υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ.

Περουλάκης Γιάννης
Γεωπόνος, MBA - Μελετητής

Επικοινώνησε μέσω Facebook!

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Οι εισφορές υπέρ ΕΛΓΑ είναι δείκτης οικονομικού μεγέθους μίας εκμετάλλευσης;

Για τα σχέδια βελτίωσης, τους επιλαχόντες και τα επιπλέον ποσά...

Ποια γεωργικά προϊόντα μπορεί να έχουν ζήτηση στην μετά κορονοϊό εποχή;