Πως οι κτηνοτρόφοι κινδυνεύουν να χάσουν τα δικαιώματα τους μεταβιβάζοντας τα;;


Φαίνεται πως προβλήματα θα δημιουργηθούν και δικαιώματα θα χαθούν στην κτηνοτροφία, αν οι φίλοι κτηνοτρόφοι δεν προσέξουν.

Σε καμιά περίπτωση δε μπορεί να γίνει αποσπασματική μεταβίβαση δικαιωμάτων στην κτηνοτροφία, εκτός ορισμένων περιπτώσεων (π.χ. κληρονομιάς)

Πρέπει να μεταβιβαστεί το σύνολο των δικαιωμάτων στον επόμενο δικαιούχο και μάλιστα και τα ζώα που καλύπτουν τα δικαιώματα αυτά... εκτός και αν κάποιος είναι σίγουρος πως θα έχει βοσκότοπο να ενεργοποιήσει τα δικαιώματα αυτά... Σε αντίθετη περίπτωση φαίνεται πως θα χαθεί το σύνολο των δικαιωμάτων του πρώτου!

Τον τελευταίο καιρό ακούγονται στα "καφενεία" για αποσπασματικές μεταβιβάσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, άλλοι υπολογίζουν πυκνότητες βόσκησης χωρίς να ξέρουν ποιες θα είναι αυτές και άλλα πολλά... θα εφιστούσα την προσοχή στους φίλους κτηνοτρόφους γιατί θα εκπλαγούν στις πληρωμές των δικαιωμάτων το Δεκέμβριο μήνα όταν δε θα δουν καμία κίνηση στο λογαριασμό τους και τα δικαιώματα αυτών να είναι στον αέρα!

Διαβάστε επίσης:

 
Περουλάκης Γιάννης
Γεωπόνος, MBA - Μελετητής

Επικοινώνησε μέσω Facebook!

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Μέτρο 6.3 (14.000€) - Παραδείγματα εκμεταλλεύσεων που μπορούν να ενταχθούν

Συζητούν αποχώρηση από το πρόγραμμα βιολογικής, ενώ με προβλήματα πληρώνεται και η απονιτροποίηση!

Φαίνεται πως δε θα μειωθούν έως τα 28€, τα δικαιώματα στην επόμενη ΚΑΠ. Από τι θα εξαρτηθεί η μείωση των δικαιωμάτων;

ΝΕΑ ΚΑΠ: Μειώνονται οι άμεσες ενισχύσεις άνω των 60,000€ - ανώτατο όριο στις 100,000€ ανά εκμετάλλευση

Νιτρορύπανση - Βιολογικά: Πληρωμή μέχρι τέλος Νοεμβρίου για όσους δεν έχουν θέμα με Δασικά

Νέα ΚΑΠ και ενημέρωση: Νέο αντικείμενο στην εταιρεία μας!