Τι μπορεί να κάνει ΣΗΜΕΡΑ υποψήφιος ΝΕΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ για να αυξήσει τις πιθανότητες ένταξης του;


Υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες που πρέπει να προσέξει κάποιος που θέλει να κάνει αίτηση ένταξης σε επόμενο πρόγραμμα νέων αγροτών,
έτσι ώστε να είναι έτοιμος με την προκήρυξη και να έχει δυνατότητα αίτησης και αυξημένες πιθανότητες ένταξης. 

Μερικές από αυτές τις ενέργειες είναι:

1. Μεταφορά πρώτης κατοικίας στο χωριό εάν αυτό είναι δυνατόν

2. ΜΗ δήλωση αγροτεμαχίων χωρίς πρωτύτερη συνεννόηση με το μελετητή του

3. Αν πρόκειται να δηλωθεί εκμετάλλευση πριν την προκήρυξη πρέπει αυτό να γίνει με προσοχή, έτσι ώστε να μη αφαιρείται το δικαίωμα αίτησης ένταξης στο επόμενο πρόγραμμα.

4. Ειδικές λεπτομέρειες όσον αφορά τα υφιστάμενα επαγγέλματα των νέων υποψηφίων.

Περισσότερες λεπτομέρειες με την προκήρυξη του προγράμματος και στους μελετητές σας!

Διαβάστε επίσης:

Το ΕΣΠΑ τρέχει το Προγρ. Αγροτικής Ανάπτυξης περιμένει...

Όσοι θέλουν μπορούν να "φύγουν" από τα Φιλοπεριβαλλοντικά (εξαιρούνται τα Βιολογικά)

Τα "φουσκωμένα" μυαλά... κάνουν τη ζημιά...


Περουλάκης Γιάννης
Γεωπόνος, MBA - Μελετητής
Λάρισα, 2410551326
www.infoagro.gr
http://peroulakis.blogspot.gr

Επικοινώνησε μέσω Facebook!

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τι γίνεται με Σχέδια, Βιολογική, ΟΣΔΕ 2019;

Βιολογική Γεωργία: 37.000 πρωτόκολλα, μικρότερος ο πραγματικός αριθμός αιτήσεων - έντονο ενδιαφέρον - σύντομα τα αποτελέσματα!

Μέτρο 6.3 (14.000€) - Παραδείγματα εκμεταλλεύσεων που μπορούν να ενταχθούν

"Βρέθηκαν" 43 εκατ €, χρήση τους στη νέα βιολογική με ένταξη περισσοτέρων δικαιούχων;

"Κόφτη" στις τιμές των ελκυστήρων που θα επιδοτηθούν από τα Σχέδια Βελτίωσης! Δείτε τις μέγιστες τιμές