Όσοι θέλουν μπορούν να "φύγουν" από τα Φιλοπεριβαλλοντικά (εξαιρούνται τα Βιολογικά)


Με απόφαση του ΥΠΑΑΤ, η οποία εναρμονίζεται με τη ρήτρα αναθεώρησης και προσαρμογής στα δεδομένα του του ΠΑΑ 2015-2020, μπορούν όσοι παραγωγοί είναι ενταγμένοι σε φιλοπεριβαλλοντικά προγράμματα (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ) να αποχωρήσουν από τα προγράμματα αυτά για τα έτη 2015, 2016 χωρίς να επιστρέψουν χρήματα ή να συνεχίσουν στις δηλώσεις εφαρμογής για τα εν λόγω έτη αλλά να πληρωθούν 5% λιγότερο. 

Δικαίωμα να αποχωρήσουν δεν έχουν όλοι οι παραγωγοί παρά μόνο όσοι καλλιεργούν αριθμό στρεμμάτων, σύμφωνα με το παρακάτω πίνακα:


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στους μελετητές σας.

Τα "φουσκωμένα" μυαλά... κάνουν τη ζημιά...

Περουλάκης Γιάννης
Γεωπόνος, MBA - Μελετητής
Λάρισα, 2410551326
www.infoagro.gr
http://peroulakis.blogspot.gr


Επικοινώνησε μέσω Facebook!

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Χρονοδιάγραμμα στην αξιολόγηση των Σχεδίων Βελτίωσης;

Τι γίνεται με Σχέδια, Βιολογική, ΟΣΔΕ 2019;

Βιολογική Γεωργία: 37.000 πρωτόκολλα, μικρότερος ο πραγματικός αριθμός αιτήσεων - έντονο ενδιαφέρον - σύντομα τα αποτελέσματα!

Μέτρο 6.3 (14.000€) - Παραδείγματα εκμεταλλεύσεων που μπορούν να ενταχθούν

"Κόφτη" στις τιμές των ελκυστήρων που θα επιδοτηθούν από τα Σχέδια Βελτίωσης! Δείτε τις μέγιστες τιμές