Πληρωμές ποιοτικό παρακράτημα Σκληρό Σιτάρι 2013 – Γιατί δεν πληρωθήκατε

sitarikartelakia1
Οι αιτίες που δεν πληρώθηκε κάποιος παραγωγός το ποιοτικό παρακράτημα στο σκληρό σιτάρι είναι πολλές.
Ας δούμε τις κυριότερες από αυτές:
1. Δεν έκανε ολοκληρωμένη διαχείριση (AGRO 2.1 - 2.2) για την καλλιεργητική περίοδο 2011 – 2012
2. Ο παραγωγός κατά τη δήλωση των στοιχείων του στον ΟΠΕΓΕΠ έκανε κάποιο λάθος όσον αφορά το όνομα, το επίθετο του ή το ΑΦΜ του και το λάθος αυτό δε κατέστει δυνατόν να διορθωθεί από το φορέα πιστοποίησης ή το μελετητή του.
3. Στην ενιαία δήλωση εκμετάλλευσης ΕΔΕ του 2012 ΔΕΝ επιλέχθηκε το πεδίο σύμφωνα με το οποίο κάποιος παραγωγός επιθυμεί να λάβει ενισχύσεις που προέρχονται από το άρθρο 68 (ποιοτικό παρακράτημα). Το λάθος αυτό μπορεί να έγινε είτε από τον παραγωγό, είτε από το συντάκτη της ΕΔΕ στην ένωση ή το συνεργείο της ΠΑΣΕΓΕΣ.
4. Αν κάποιος παραγωγός δήλωσε έκταση που έχει καλλιεργηθεί με πιστοποιημένο σπόρο σκληρού σιταριού μεγαλύτερη, σε σχέση με τα «καρτελάκια» που δηλώθηκαν τότε ΔΕΝ πληρώνεται.
5. Αν το τιμολόγιο που αφορά τον πιστοποιημένο σπόρο σκληρού σιταριού δεν καλύπτει των ακριβή αριθμό καρτών που απαιτούνται ο παραγωγός δεν πληρώνεται καθόλου.
Διορθώσεις γίνονται;
Αν έχει γίνει κάποιο λάθος πάνω στα στοιχεία του παραγωγού ή στην ενιαία δήλωση εκμετάλλευσης τότε διορθώσεις είναι δυνατόν να γίνουν και το ποιοτικό παρακράτημα να πληρωθεί κανονικά τον Ιούνιο.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Περουλάκης Γιάννης
Γεωπόνος, Μελετητής
Λάρισα, 2410551326
www.infoagro.gr

Επικοινώνησε μέσω Facebook!

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Μέτρο 6.3 (14.000€) - Παραδείγματα εκμεταλλεύσεων που μπορούν να ενταχθούν

Συζητούν αποχώρηση από το πρόγραμμα βιολογικής, ενώ με προβλήματα πληρώνεται και η απονιτροποίηση!

Φαίνεται πως δε θα μειωθούν έως τα 28€, τα δικαιώματα στην επόμενη ΚΑΠ. Από τι θα εξαρτηθεί η μείωση των δικαιωμάτων;

ΝΕΑ ΚΑΠ: Μειώνονται οι άμεσες ενισχύσεις άνω των 60,000€ - ανώτατο όριο στις 100,000€ ανά εκμετάλλευση

Νέα ΚΑΠ και ενημέρωση: Νέο αντικείμενο στην εταιρεία μας!