Οι συντελεστές παραγωγής στον αγροτικό τομέα και η… «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»


Πριν κάποια χρόνια για να μπορέσει κάποιος να θεωρείται αγρότης – επιχειρηματίας έπρεπε να εκμεταλλεύεται όλους τους συντελεστές παραγωγής για να επιτύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Ποιοι είναι όμως οι συντελεστές παραγωγής;
Ο όρος συντελεστές παραγωγής περιλαμβάνει υλικά και άυλα αγαθά που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών. Συγκεκριμένα οι συντελεστές παραγωγής χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:
  • Γη (φύση): Με τον όρο αυτό αναφερόμαστε σε όλα τα στοιχεία του περιβάλλοντος που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγική διαδικασία, όπως είναι το έδαφος, το υπέδαφος θάλασσες, οι λίμνες, τα ποτάμια, η ατμόσφαιρα κ.α.
  • Εργασία: Περιλαμβάνει το σύνολο των σωματικών και πνευματικών δυνατοτήτων του ατόμου, τις οποίες ενσυνείδητα παρέχει, για την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών.
  • Κεφάλαιο: Ο όρος αυτός αναφέρεται σε όλα τα υλικά μέσα και αγαθά από τα οποία μπορούμε να παράγουμε αγαθά και υπηρεσίες. Τέτοια υλικά μέσα είναι τα μεταφορικά μέσα, τα εργαλεία, τα μηχανήματα, τα κτήρια κ.α. και υλικά αγαθά όπως οι πρώτες ύλες, τα ημικατεργασμένα προϊόντα κ.α.
(Χρήστος Βασ. Ναούμ, Εισαγωγή στην χρηματοοικονομική λογιστική, Β΄ έκδοση, Αθήνα, 1994)
Με απλά λόγια, για να είναι κάποιος αγρότης αυτά που χρειάζεται είναι έκταση, καλλιέργεια αυτής και κεφάλαιο για να αγοράσει τα απαραίτητα για κάθε καλλιέργεια (σπόρους, φάρμακα, λιπάσματα και άλλα…).
Φθάνουν όμως αυτά για να επιτύχει κάποιος;
Στις μέρες μας στους παραπάνω συντελεστές παραγωγής πρέπει να προστεθεί και όρος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ». Λέγοντας «Επιχειρηματικότητα» εννοούμε την προσπάθεια μετατροπής της πρωτοβουλίας, σε αποτέλεσμα και από αυτήν τη διαδικασία να προκύψει οικονομικό κέρδος. Στον όρο επιχειρηματικότητα περιλαμβάνονται όροι όπως η καινοτομία, η ηγεσία, η διαχείριση και η ανάπτυξη της πρωτοβουλίας.
Αλήθεια πόσοι από τους φίλους αγρότες έχουν προσθέσει και τον όρο επιχειρηματικότητα στην παραγωγική διαδικασία; Νομίζω πολλοί λίγοι και όσοι το έχουν κάνει σίγουρα ξεχωρίζουν. Όσο πιο γρήγορα κάποιος αγρότης κατανοήσει την αναγκαιότητα του «επιχειρείν», τόσο πιο γρήγορα θα προχωρήσει μπροστά και θα ξεφύγει από απαρχαιωμένες πλέον πρακτικές.

Σχετικό άρθρο για τη σύγχρονη διαδικασία παραγωγής είναι και το παρακάτω: (http://www.thessalikigi.gr/enot-news/2121-2012-01-30-17-04-06 )

Επικοινώνησε μέσω Facebook!

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Οι εισφορές υπέρ ΕΛΓΑ είναι δείκτης οικονομικού μεγέθους μίας εκμετάλλευσης;

Για τα σχέδια βελτίωσης, τους επιλαχόντες και τα επιπλέον ποσά...