Ελέγχους προ πληρωμών ξεκινά ο ΟΠΕΚΕΠΕ για Νιτρορύπανση


Πλησιάζουμε προς τις πληρωμές και ο ΟΠΕΚΕΠΕ μπαίνει σε διαδικασίες επιτόπιων ελέγχων στα πλαίσια της πολλαπλής συμμόρφωσης. Στα σημεία ελέγχου που αναφέρονται στην απόφαση του ΟΠΕΚΕΠ είναι και η δυνατότητα άρδευσης των αγροτεμαχίων. 

Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι όσοι δε θα μπορέσουν να αποδείξουν ότι τα τεμάχια τους αρδεύονται θα έχουν και ποινές σχετικές με την πολλαπλή συμμόρφωση. 

Το σχετικό κομμάτι της απόφασης για τη Μείωση Ρύπανσης Νερού:

Οι δικαιούχοι του Μέτρου 10 της Δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα» οφείλουν να τηρούν κατά έτος και καθόλη τη διάρκεια των δεσμεύσεων και στο σύνολο των αγροτεμαχίων τους τα κριτήρια επιλεξιμότητας, ήτοι:

1. Να είναι δηλωμένα στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2017 του ενδιαφερόμενου ως αρδευόμενα – αρδεύσιμα (σε επίπεδο αγροτεμαχίου και όχι σε επίπεδο καλλιέργειας), ενώ επιπλέον για τη δέσμευση Γ πρέπει να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ έτους 2017 και με επιλέξιμη για τη δέσμευση και την περιοχή παρέμβασης δενδρώδη καλλιέργεια.

Η προϋπόθεση του αρδευόμενου αγροτεμαχίου αποτελεί κριτήριο επιλεξιμότητας για την ένταξη του δικαιούχου, συνεπώς πρέπει να τηρείται τόσο κατά την ένταξη όσο και σε όλη τη διάρκεια της πενταετούς περιόδου δέσμευσης. Ως εκ τούτου ο παραγωγός πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός ως προς την αξιοπιστία των στοιχείων που δηλώνει στο ΟΣΔΕ για τα αγροτεμάχια που επιθυμεί να εντάξει στη Δράση.

Η τήρηση ή μη του συγκεκριμένου κριτηρίου όπως και όλων των κριτηρίων επιλεξιμότητας ελέγχεται μέσω των επιτόπιων ελέγχων πληρωμής του ΟΠΕΚΕΠΕ κάθε έτος εφαρμογής. Ειδικά κατά το προενταξιακό στάδιο, προβλέπεται η διενέργεια επιτόπιων ελέγχων από τις ΔΑΟΚ σε περιπτώσεις καταγγελίας ή υπόνοιας για απάτη. Μεταενταξιακά και κατά τον επιτόπιο έλεγχο οι παραγωγοί πρέπει να προσκομίζουν στους ελεγκτές :

1)τη βεβαίωση από τον φορέα διαχείρισης (ΤΟΕΒ-ΓΟΕΒ, Δήμο) εφόσον πρόκειται για αγροτεμάχιο  αρδευόμενο από συλλογικό δίκτυο ή

2) την άδεια χρήσης ύδατος (ή τον αριθμό πρωτοκόλλου της υποβληθείσας αίτησης για έκδοση άδειας χρήσης, σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί ακόμη η άδεια) από την αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της αντίστοιχης Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εφόσον πρόκειται για αγροτεμάχιο αρδευόμενο από σημείο υδροληψίας είτε από υπόγειο (γεώτρηση, πηγάδι, φρέαρ, πηγή) είτε από επιφανειακό υδατικό σύστημα.

Εδώ θα βρείτε και τη σχετική απόφαση: https://goo.gl/5Dkkor

* όσοι θέλετε να λαμβάνετε τα σημαντικότερα άρθρα μας με email πατήστε εδώ

Περουλάκης Γιάννης
Γεωπόνος, MBA - Μελετητής
Λάρισα, 2410551326


Επικοινώνησε μέσω Facebook!

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Πρόταση έγκρισης όλων των επιλαχόντων στα σχέδια βελτίωσης

Γιατί θα υλοποιηθούν λιγότερα σχέδια βελτίωσης σε σχέση με τη προηγούμενη προκήρυξη;

Για τα σχέδια βελτίωσης, τους επιλαχόντες και τα επιπλέον ποσά...