Σχέδια Βελτίωσης: Έως 16 Ιουλίου όσοι θέλουν να επενδύσουν σε Στάβλους, Αποθήκες και λοιπά κτιριακά...


Τελειώνει η προθεσμία για όσους θέλουν να καταθέσουν σχέδιο βελτίωσης και έχουν ζώα ή θέλουν να επενδύσουν σε κτιριακά. 

Τελειώνει η προθεσμία γιατί;

Μπορεί η οριστική υποβολή να πήρε παράταση μέχρι 29 Αυγούστου, όμως ως προθεσμία για την υποβολή εγγράφων για θεώρηση στις ΔΑΟΚ έχει καθοριστεί η 16/7/2018. Αν για παράδειγμα κάποιος κτηνοτρόφος θέλει να επενδύσει σε σταβλικές εγκαταστάσεις και δεν έχει αιτηθεί προς θεώρηση στη ΔΑΟΚ της περιοχής του τα απαιτούμενα έγγραφα μέχρι 16/7/2018, τότε αυτός δε θα μπορεί να αιτηθεί της σχετικής επένδυσης.

Πολύ προσοχή λοιπόν σε όσους παραγωγούς θέλουν να επενδύσουν σε κτιριακά ή είναι κτηνοτρόφοι. Καλό είναι να συνεργαστούν άμεσα με το μελετητή τους, γιατί η προετοιμασία των σχετικών αιτήσεων απαιτεί και τον ανάλογο χρόνο.

Γενικά παρατηρείται μια σχετική χαλάρωση των παραγωγών λόγω της παράτασης, όμως δεν αποκλείεται να ΜΗΝ δοθεί νέα παράταση και η καθυστερημένοι τελικά να μείνουν εκτός. 

Είναι αδύνατον να γίνει η οριστικοποίηση των 23.000 αιτήσεων ταυτόχρονα την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου...

* όσοι θέλετε να λαμβάνετε τα σημαντικότερα άρθρα μας με email πατήστε εδώ

Περουλάκης Γιάννης
Γεωπόνος, MBA - Μελετητής
Λάρισα, 2410551326

Επικοινώνησε μέσω Facebook!

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τι γίνεται με Σχέδια, Βιολογική, ΟΣΔΕ 2019;

Βιολογική Γεωργία: 37.000 πρωτόκολλα, μικρότερος ο πραγματικός αριθμός αιτήσεων - έντονο ενδιαφέρον - σύντομα τα αποτελέσματα!

Μέτρο 6.3 (14.000€) - Παραδείγματα εκμεταλλεύσεων που μπορούν να ενταχθούν

"Βρέθηκαν" 43 εκατ €, χρήση τους στη νέα βιολογική με ένταξη περισσοτέρων δικαιούχων;

"Κόφτη" στις τιμές των ελκυστήρων που θα επιδοτηθούν από τα Σχέδια Βελτίωσης! Δείτε τις μέγιστες τιμές