Έλεγχοι σε βάθος 5ετίας για τα "ΠΟΤΙΣΤΙΚΑ" της Νιτρορύπανσης...


Το πρόγραμμα μείωσης νιτρικών τρέχει και θα ολοκληρωθεί μέχρι και τις 16/02/2018.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, μετά τα αποτελέσματα και την έγκριση όσων αιτηθούν, θα ξεκινήσουν έλεγχοι από τις υπηρεσίες εφαρμογής για τα αρδευόμενα αγροτεμάχια. Οι έλεγχοι αυτοί θα γίνονται μέχρι και τη λήξη του προγράμματος (5ετία)

Η τεκμηρίωση άρδευσης μπορεί να γίνει:

1. Τη βεβαίωση από τον φορέα διαχείρισης (ΤΟΕΒ-ΓΟΕΒ, Δήμο) εφόσον πρόκειται για αγροτεμάχιο αρδευόμενο από συλλογικό δίκτυο ή

2. Την άδεια χρήσης ύδατος (ή τον αριθμό πρωτοκόλλου της υποβληθείσας αίτησης για έκδοση άδειας χρήσης, σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί ακόμη η άδεια) από την αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της αντίστοιχης Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εφόσον πρόκειται για αγροτεμάχιο αρδευόμενο από σημείο υδροληψίας είτε από υπόγειο (γεώτρηση, πηγάδι, φρέαρ, πηγή) είτε από επιφανειακό υδατικό σύστημα.

3. Λοιπά δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση που εντοπισθούν αγροτεμάχια στα οποία δε μπορεί να τεκμηριωθεί η άρδευση τους, ο παραγωγός θα αναγκαστεί να επιστρέψει το σύνολο των χρημάτων που έχει εισπράξει μέχρι και εκείνη την στιγμή για το σύνολο της ενταγμένης έκτασης του.

Επισημαίνουμε πως την ευθύνη των όσων δηλώνει και αιτείται για το πρόγραμμα μείωσης νιτρικών φέρει ο ίδιος ο παραγωγός.

Περουλάκης Γιάννης
Γεωπόνος, MBA - Μελετητής
Λάρισα, 2410551326

Επικοινώνησε μέσω Facebook!

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τι γίνεται με αξιολογήσεις των σχεδίων βελτίωσης, εγκρίσεις και πληρωμές τους;

Νέοι Αγρότες (κτηνοτρόφοι) : Χωρίς την άδεια εγκατάστασης στην ολοκλήρωση, επιστρέφονται τα χρήματα

Νέοι Αγρότες στα σεμινάρια – Σχέδια βελτίωσης στην αναμονή

Για πρώτη φορά άνθισαν δύο φύλλα βαμβακιού στην άλλη πλευρά της Σελήνης!

Σεμινάριο: ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ – Πώς θα νομιμοποιήσετε τη διαδικασία παραγωγής προϊόντων στο “χώρο” σας;

Γιατί επιστρέφουν χρήματα οι Νέοι Αγρότες;