Ποιοι θα πάρουν δικαιώματα από το εθνικό απόθεμα;Μεγάλος λόγος γίνεται για τα δικαιώματα που θα δοθούν φέτος. Ποιοι όμως είναι αυτοί που θα πάρουν δικαιώματα;

Με τις οριζόντιες περικοπές του 3% σε όλα τα δικαιώματα, με τις παρακρατήσεις κατά τις μεταβιβάσεις, κλπ δημιουργήθηκαν και φέτος οι προϋποθέσεις για να μοιραστούν δικαιώματα από το εθνικό απόθεμα. 

ΔΕΝ θα πάρουν δικαιώματα όσοι από το 2015 και μετά έλαβαν δικαιώματα. Όλοι οι υπόλοιποι μπορούν να λάβουν, αν και εφόσον είναι ενεργοί γεωργοί και στο τελευταίο ΟΣΔΕ τους, τα ζήτησαν.

Προτεραιότητα θα έχουν οι Νέοι και Νεοεισερχόμενοι γεωργοί. Η αξία των δικαιωμάτων αυτών θα είναι στη μέση αξία κάθε περιφέρειας (Δενδρώδεις, Αροτραίες, Βοσκότοποι). Αφού λάβουν αυτοί τα δικαιώματα που τους αναλογούν και εφόσον περισσεύουν, θα λάβουν και οι υπόλοιποι. 

Πάντως δεν είναι σίγουρο πως όλοι θα πάρουν δικαιώματα για όλες τις εκτάσεις τους, ακόμα και οι Νέοι - Νεοεισερχόμενοι, γιατί υπάρχει περίπτωση να μη μπορεί να καλύψει το ποσό από το εθνικό απόθεμα που δημιουργήθηκε τις εκτάσεις αυτές. 

Περουλάκης Γιάννης
Γεωπόνος, MBA - Μελετητής
Λάρισα, 2410551326

Επικοινώνησε μέσω Facebook!

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Μέτρο 6.3 (14.000€) - Παραδείγματα εκμεταλλεύσεων που μπορούν να ενταχθούν

Συζητούν αποχώρηση από το πρόγραμμα βιολογικής, ενώ με προβλήματα πληρώνεται και η απονιτροποίηση!

Φαίνεται πως δε θα μειωθούν έως τα 28€, τα δικαιώματα στην επόμενη ΚΑΠ. Από τι θα εξαρτηθεί η μείωση των δικαιωμάτων;

ΝΕΑ ΚΑΠ: Μειώνονται οι άμεσες ενισχύσεις άνω των 60,000€ - ανώτατο όριο στις 100,000€ ανά εκμετάλλευση

Νιτρορύπανση - Βιολογικά: Πληρωμή μέχρι τέλος Νοεμβρίου για όσους δεν έχουν θέμα με Δασικά

Νέα ΚΑΠ και ενημέρωση: Νέο αντικείμενο στην εταιρεία μας!