Νιτρορύπανση - Βιολογικά - Νέοι Αγρότες


Ποια είναι η επικαιρότητα όσον αφορά τα τρέχοντα προγράμματα;

NEOI 2014: Σεμινάρια προσοχή αν αλλάξει η κατεύθυνση στη μελλοντική από φυτική σε ζωική και δεν έχει δηλωθεί πρέπει να γίνει τροποποίηση.

ΝΕΟΙ 2016: Αποτελέσματα μετά τις αρχές  Μαΐου Μάλλον δε θα βγει άλλη προκήρυξη στις περιφέρειες που θα εξαντληθεί ο προϋπολογισμός.

Βιολογική Γεωργία 2017:
   Έκλεισε η προθεσμία.
→ Πρωτόκολλα περίπου 60.000 – οι αιτήσεις λιγότερες. (Αναθεώρηση και πρωτόκολλο).

Παλιά Βιολογική Γεωργία:   Νιτρικά – Τεύτλα από 30/3 Αιτήσεις 2016.

Νέα Νίτρο: 

30% Αγρανάπαυση

30% Αμειψισπορά ΘΕΣΣΑΛΙΑ Δεν υπάρχει το 5% ακαλλιέργητο.
                         
Βαμβάκι :51,3 €/στρ.
Αραβόσιτος : 30,7 €/στρ.
Ζαχαρότευτλα :35,7 €/στρ.
Φρέσκα Λαχανικά – Κηπευτικά :60 €/στρ.

ΠΡΟΣΟΧΗ → Επιλέξιμα τα ποτιστικά αγροτεμάχια, όχι μόνο οι ποτιστικές καλλιέργειες.

Διαβάστε επίσης:

Περουλάκης Γιάννης
Γεωπόνος, MBA - Μελετητής

Επικοινώνησε μέσω Facebook!

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Μέτρο 6.3 (14.000€) - Παραδείγματα εκμεταλλεύσεων που μπορούν να ενταχθούν

Συζητούν αποχώρηση από το πρόγραμμα βιολογικής, ενώ με προβλήματα πληρώνεται και η απονιτροποίηση!

Φαίνεται πως δε θα μειωθούν έως τα 28€, τα δικαιώματα στην επόμενη ΚΑΠ. Από τι θα εξαρτηθεί η μείωση των δικαιωμάτων;

ΝΕΑ ΚΑΠ: Μειώνονται οι άμεσες ενισχύσεις άνω των 60,000€ - ανώτατο όριο στις 100,000€ ανά εκμετάλλευση

Νέα ΚΑΠ και ενημέρωση: Νέο αντικείμενο στην εταιρεία μας!