Προσοχή στη βιολογική ... φήμες και ανακρίβειες...


Καθημερινά ακούμε νούμερα... και νούμερα μεγάλα στη βιολογική κτηνοτροφία και γεωργία...
προσοχή γιατί η επιδότηση στην βιολογική κτηνοτροφία είναι συνάρτηση του βοσκοτόπου - ζώων (και της πυκνότητας βόσκησης) και όχι ζώα*επιδότηση....

Επίσης πρέπει ο παραγωγός να εξετάσει αν και κατά πόσο τον συμφέρει να ενταχθεί με κάποιες καλλιέργειες στα βιολογικά... π.χ. ένα αγροτεμάχιο που σπέρνεται συνεχώς ή 4 στις 5 χρονιές με σιτηρά (7€/στρ μεικτό...) στην ουσία δημιουργεί ζημιά... και όχι κέρδος... (κατά περίπτωση φυσικά...) 

Υπάρχουν και τα λεγόμενα ψιλά γράμματα ... 

Προσοχή στα όσα λέγονται... γιατί όπως λέει και ο λαός... "όπου ακούς πολλά κεράσια ... βάστα μικρό καλάθι..."

Περουλάκης Γιάννης
Γεωπόνος, MBA - Μελετητής

Επικοινώνησε μέσω Facebook!

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Μέτρο 6.3 (14.000€) - Παραδείγματα εκμεταλλεύσεων που μπορούν να ενταχθούν

Συζητούν αποχώρηση από το πρόγραμμα βιολογικής, ενώ με προβλήματα πληρώνεται και η απονιτροποίηση!

Φαίνεται πως δε θα μειωθούν έως τα 28€, τα δικαιώματα στην επόμενη ΚΑΠ. Από τι θα εξαρτηθεί η μείωση των δικαιωμάτων;

ΝΕΑ ΚΑΠ: Μειώνονται οι άμεσες ενισχύσεις άνω των 60,000€ - ανώτατο όριο στις 100,000€ ανά εκμετάλλευση

Νέα ΚΑΠ και ενημέρωση: Νέο αντικείμενο στην εταιρεία μας!