Προσοχή στη βιολογική ... φήμες και ανακρίβειες...


Καθημερινά ακούμε νούμερα... και νούμερα μεγάλα στη βιολογική κτηνοτροφία και γεωργία...
προσοχή γιατί η επιδότηση στην βιολογική κτηνοτροφία είναι συνάρτηση του βοσκοτόπου - ζώων (και της πυκνότητας βόσκησης) και όχι ζώα*επιδότηση....

Επίσης πρέπει ο παραγωγός να εξετάσει αν και κατά πόσο τον συμφέρει να ενταχθεί με κάποιες καλλιέργειες στα βιολογικά... π.χ. ένα αγροτεμάχιο που σπέρνεται συνεχώς ή 4 στις 5 χρονιές με σιτηρά (7€/στρ μεικτό...) στην ουσία δημιουργεί ζημιά... και όχι κέρδος... (κατά περίπτωση φυσικά...) 

Υπάρχουν και τα λεγόμενα ψιλά γράμματα ... 

Προσοχή στα όσα λέγονται... γιατί όπως λέει και ο λαός... "όπου ακούς πολλά κεράσια ... βάστα μικρό καλάθι..."

Περουλάκης Γιάννης
Γεωπόνος, MBA - Μελετητής

Επικοινώνησε μέσω Facebook!

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Χρονοδιάγραμμα στην αξιολόγηση των Σχεδίων Βελτίωσης;

Τι γίνεται με Σχέδια, Βιολογική, ΟΣΔΕ 2019;

Βιολογική Γεωργία: 37.000 πρωτόκολλα, μικρότερος ο πραγματικός αριθμός αιτήσεων - έντονο ενδιαφέρον - σύντομα τα αποτελέσματα!

Μέτρο 6.3 (14.000€) - Παραδείγματα εκμεταλλεύσεων που μπορούν να ενταχθούν

"Κόφτη" στις τιμές των ελκυστήρων που θα επιδοτηθούν από τα Σχέδια Βελτίωσης! Δείτε τις μέγιστες τιμές