Και τώρα… βιολογικά!


Έχω ξαναγράψει στο blog μου πως το 2017 θα είναι έτος προγραμμάτων για το ΠΑΑ. Έτσι μετά το πρόγραμμα νέων αγροτών, σειρά παίρνει η βιολογική γεωργία, βιολογική κτηνοτροφία.
Προς το παρόν έχει βγει το ΦΕΚ για τη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία και περιμένουμε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για να διαβάσουμε όλες τις λεπτομέρειες εφαρμογής. 

Υπάρχουν δύο περιπτώσεις ένταξης: 

Α) Νέοι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι θα μπορούν να αιτηθούν ένταξης για 3 έτη και αν υπάρξει μετά την παρέλευση της τριετίας νέα προκήρυξη θα μπορούν να επεκτείνουν την σύμβαση τους.

Β) Παλαιοί ενταγμένοι, οι οποίοι αν και εφόσον ενταχθούν στο πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας ή κτηνοτροφίας θα υπογράψουν σύμβαση για 5 έτη. Μετά την παρέλευση των 5 ετών και αν υπάρξει νέα προκήρυξη, αυτοί οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να επεκτείνουν τη σύμβαση τους για 1 επιπλέον έτος.

Πάντως ο χαρακτηρισμός παλιού και νέου δεν έχει να κάνει με προηγούμενη ένταξη σε πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας, αλλά με την ημερομηνία σύμβασης του παραγωγού με το φορέα πιστοποίησης. 

Ένας παραγωγός μπορεί να συμμετέχει ταυτόχρονα στο πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας και βιολογικής κτηνοτροφίας. Το ίδιο ισχύει και για το πρόγραμμα μείωσης νιτρικών.

Απαραίτητη είναι η σύμβαση των ενδιαφερομένων με γεωπόνο ή τεχνολόγο γεωπονίας.

Όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να μάθουν και τα ποσά επιδότησης ανά στρέμμα μπορούν να ανατρέξουν στους αντίστοιχους πίνακες του ΦΕΚ.


Πάντως, για να έχουμε καλύτερη εικόνα, περιμένουμε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος των νέων προγραμμάτων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τους μελετητές σας.

Επικοινώνησε μέσω Facebook!

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Χρονοδιάγραμμα στην αξιολόγηση των Σχεδίων Βελτίωσης;

Τι γίνεται με Σχέδια, Βιολογική, ΟΣΔΕ 2019;

Βιολογική Γεωργία: 37.000 πρωτόκολλα, μικρότερος ο πραγματικός αριθμός αιτήσεων - έντονο ενδιαφέρον - σύντομα τα αποτελέσματα!

Μέτρο 6.3 (14.000€) - Παραδείγματα εκμεταλλεύσεων που μπορούν να ενταχθούν

"Κόφτη" στις τιμές των ελκυστήρων που θα επιδοτηθούν από τα Σχέδια Βελτίωσης! Δείτε τις μέγιστες τιμές