Σήμερα Παρασκευή οι νέες άδειες φύτευσης για τα αμπέλια


Σήμερα Παρασκευή (29/7) έως το μεσημέρι, αναμένεται να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥπΑΑΤ η λίστα με τις άδειες φύτευσης που θα περιλαμβάνει τα τεμάχια που εγκρίθηκαν και τα ονοματεπώνυμα των δικαιούχων.
Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη Δευτέρα (25/7) ολοκληρώθηκε η διαδικασία των ενστάσεων. Tα τεμάχια που έχουν βαθμολογηθεί και έχουν λάβει την έγκριση ανέρχονται σε 2.945. Η σχετική ενημέρωση που θα αποσταλεί στους αμπελοκαλλιεργητές και θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΥπΑΑΤ, θα περιλαμβάνει την αίτηση, το ονοματεπώνυμο του καλλιεργητή, την έκταση που έγινε αποδεκτή από τους ελέγχους και τη βαθμολογία του αμπελοτεμαχίου.

Οι παραγωγοί θα μπορούν να εκτυπώσουν από μόνοι τους τη χορήγηση, μπαίνοντας στη σχετική εφαρμογή ή να ζητήσουν να τους εκτυπωθεί από την αρμόδια ΔΑΟΚ. Σημειώνεται ότι εφόσον η άδεια που χορηγήθηκε αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 50% της έκτασης που ζητείται στην αίτηση, ο αιτών μπορεί να αρνηθεί την άδεια μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία χορήγησης (δηλαδή έως το Σεπτέμβριο), χωρίς να υποστεί κυρώσεις. Οι άδειες νέας φύτευσης ισχύουν για τρία έτη από την ημερομηνία της χορήγησής τους και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από τον αιτούντα.

Αμέσως μετά τη φύτευση, ο παραγωγός οφείλει να ενημερώσει την αρμόδια ΔΑΟΚ για να πραγματοποιήσει επιτόπιο έλεγχο και να εγγράψει το αμπελοτεμάχιο στο Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών του Αμπελουργικού Μητρώου. Να σημειωθεί ότι ο παραγωγός θα πρέπει να χρησιμοποιήσει την χορηγούμενη άδεια σε ποσοστό τουλάχιστον 80% της αιτούμενης έκτασης εντός του προβλεπόμενου χρονικού ορίου των τριών ετών, αλλιώς υπόκειται σε αποκλεισμό υποβολής νέας αίτησης για άδεια νέας φύτευσης για τα πέντε επόμενα ημερολογιακά έτη, εκτός και αν γίνει αποδεκτή ένσταση του για ανωτέρα βία σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον Καν (ΕΕ) 1306/2013.

πηγή: Agrotypos.gr

Επικοινώνησε μέσω Facebook!

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Σεμινάρια για αγρότες και μη από την εταιρεία μας. Πως ξεκίνησε η ιδέα και τι σεμινάρια υλοποιούμε;