3 με 4€ το καρτελάκι στο ΣΙΤΑΡΙ;

wheat from Flickr via Wylio
© 2012 Jon Bunting, Flickr | CC-BY | via Wylio
Σύμφωνα με τις ενημερώσεις του Υπουργείου φαίνεται πως φέτος στο Σιτάρι θα πληρωθεί το γνωστό «καρτελάκι» με 3 έως 4 ευρώ…

Αυτό συμβαίνει γιατί το ποιοτικό παρακράτημα από φέτος έχει καταργηθεί και η ενίσχυση για το Σκληρό Σίτο όπως τη ξέραμε μέχρι το 2014 (ποιοτικό παρακράτημα με χρήση ολοκληρωμένης διαχείρισης) δίνεται πλέον  ως συνδεδεμένη.

Τα ποσά που θα μοιραστούν, σύμφωνα με απόφαση του ΥΠΑΑΤ, για το σιτάρι τα επόμενα χρόνια είναι:
·      
  • για το έτος 2015 ανέρχεται στα 9 εκατ. Ευρώ
  • για το 2016 στα 11.858.727 ευρώ, για το 2017 στα 14.158.399 ευρώ
  • για το 2018 στα 14.002.287 ευρώ, για το 2019 στα 13.846.188 ευρώ
  • για το 2020 στα 13.846.188 ευρώ
Αν διαιρέσει κάποιος τα παραπάνω ποσά με τα καλλιεργούμενα στρέμματα (μεσοσταθμικά), εύκολα θα καταλάβει πως τα… «καρτελάκια» δύσκολα θα ξεπεράσουν τα 4 ευρώ (για τους πιο απαισιόδοξους τα 3 ευρώ).

Αν συνυπολογίσουμε το γεγονός ότι με δεδομένη την οικονομική κατάσταση είναι πολλοί οι παραγωγοί που στρέφονται από τις ποτιστικές καλλιέργειες προς τα σιτηρά και ιδιαίτερα το σκληρό σιτάρι (π.χ. εγκαταλείπουν πολλοί το βαμβάκι για να καλλιεργήσουν Σκληρό Σιτάρι…), τότε θα συμπεράνουμε ότι ο αριθμός των καλλιεργούμενων στρεμμάτων σκληρού σιταριού θα ανέβει σημαντικά, με αποτέλεσμα η συνδεδεμένη αυτή ενίσχυση να ελαχιστοποιηθεί.


Από όλα αυτά προκύπτει το ερώτημα, αν και κατά πόσο συμφέρει κάποιος να καλλιεργήσει σιτάρι με πιστοποιημένο σπόρο… για να πληρωθεί το … «καρτελάκι»!

Διαβάστε επίσης:

ΚΑΡΤΕΛΑΚΙΑ για το Σκληρό Σιτάρι ΤΕΛΟΣ!


Περουλάκης Γιάννης
Γεωπόνος, Μελετητής
Λάρισα, 6942692048 - 2410551326
www.infoagro.gr
http://peroulakis.blogspot.gr

Επικοινώνησε μέσω Facebook!

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Μέτρο 6.3 (14.000€) - Παραδείγματα εκμεταλλεύσεων που μπορούν να ενταχθούν

Συζητούν αποχώρηση από το πρόγραμμα βιολογικής, ενώ με προβλήματα πληρώνεται και η απονιτροποίηση!

Φαίνεται πως δε θα μειωθούν έως τα 28€, τα δικαιώματα στην επόμενη ΚΑΠ. Από τι θα εξαρτηθεί η μείωση των δικαιωμάτων;

ΝΕΑ ΚΑΠ: Μειώνονται οι άμεσες ενισχύσεις άνω των 60,000€ - ανώτατο όριο στις 100,000€ ανά εκμετάλλευση

Νιτρορύπανση - Βιολογικά: Πληρωμή μέχρι τέλος Νοεμβρίου για όσους δεν έχουν θέμα με Δασικά

Νέα ΚΑΠ και ενημέρωση: Νέο αντικείμενο στην εταιρεία μας!