Νέοι Αγρότες - πως πληρώνονται;


Σύμφωνα με την προκήρυξη του 2014 η διαδικασία καταβολής της επιχορήγησης έχει ως εξής:


Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στον τραπεζικό Λογαριασμό του δικαιούχου σε 3 πολύ δόσεις σε συνάρτηση με την πρόοδο του επιχειρηματικού σχεδίου σε ότι αφορά την επίτευξη των στόχων του.

Η καταβολή του ποσού γίνεται ως εξής:

1η Δόση σε ποσοστό 70% επί του συνολικού ποσού της ενίσχυσης: 

Η πρώτη  δόση χορηγείται άμεσα με την αποδοχή της απόφασης έγκρισης πράξης και εφόσον έχει υποβληθεί και ελεγχθεί τουλάχιστον μία ενιαία δήλωση της εκμετάλλευσης πρώτης εγκατάστασης του υποψηφίου.

2η Δόση σε ποσοστό 15% επί του συνολικού ποσού της ενίσχυσης: 

Η δεύτερη δόση δύναται να χορηγηθεί από το επόμενο έτος της ένταξής του και εφόσον ο δικαιούχος αποκτήσει τις προϋποθέσεις και τους δεσμευτικούς στόχους του Επιχειρηματικού Σχεδίου οι οποίοι απαιτούνται για την καταβολή της δεύτερης δόσης, όπως αυτοί προσδιορίζονται κατά μεμονωμένο δικαιούχο στην απόφαση έγκρισης πράξης.

3η Δόση σε ποσοστό 15% επί του συνολικού ποσού της ενίσχυσης: Η τρίτη δόση δύναται να χορηγηθεί εφόσον ο δικαιούχος αποκτήσει το σύνολο των  προϋποθέσεων και επιτύχει τους δεσμευτικούς στόχους του Επιχειρηματικού Σχεδίου όπως αυτοί προσδιορίζονται κατά μεμονωμένο δικαιούχο στην απόφαση έγκρισης πράξης. 

Οι Νέοι Αγρότες του 2014 έχουν πληρωθεί όλοι το 70% της επιχορήγησης που προβλέπεται να πάρουν και μάλιστα πήραν το ποσό αυτό προς τα τέλη του 2014 (πολύ γρήγορα).

Όσοι θα έχουν υλοποιήσει τους στόχους του επιχειρηματικού τους σχεδίου από το 2016 μπορούν να αιτηθούν και το υπόλοιπο 30% συνολικά, με μία αίτηση πληρωμής.

Προσοχή από τη δήλωση ΟΣΔΕ του 2016 και μετά πρέπει ο κάθε Νέος Αγρότης  να συνεργάζεται με το μελετητή του έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος και να τηρούνται οι δεσμεύσεις για το σύνολο της δεκαετίας (μέχρι και το 2024...)

Περισσότερα για τους Νέους Αγρότες:

Νέοι Αγρότες 2014 - video Παρουσίαση


Περουλάκης Γιάννης
Γεωπόνος, Σύμβουλος Αγροτικών επιχειρήσεων 
Λάρισα, 6942692048 - 2410551326
http://peroulakis.blogspot.gr

Επικοινώνησε μέσω Facebook!

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Μέτρο 6.3 (14.000€) - Παραδείγματα εκμεταλλεύσεων που μπορούν να ενταχθούν

Συζητούν αποχώρηση από το πρόγραμμα βιολογικής, ενώ με προβλήματα πληρώνεται και η απονιτροποίηση!

Φαίνεται πως δε θα μειωθούν έως τα 28€, τα δικαιώματα στην επόμενη ΚΑΠ. Από τι θα εξαρτηθεί η μείωση των δικαιωμάτων;

ΝΕΑ ΚΑΠ: Μειώνονται οι άμεσες ενισχύσεις άνω των 60,000€ - ανώτατο όριο στις 100,000€ ανά εκμετάλλευση

Νιτρορύπανση - Βιολογικά: Πληρωμή μέχρι τέλος Νοεμβρίου για όσους δεν έχουν θέμα με Δασικά

Νέα ΚΑΠ και ενημέρωση: Νέο αντικείμενο στην εταιρεία μας!